ترکیه ویژه

شهر وان

توضیحات وان بزرگ ترین شهر در شرق ترکیه که مرکز استان وان میباشد.این شهر از شمال و غرب به دریاچه  وان از شرق به کوه های مرتفع سیاه کوه و ارک و از جنوب به کوه آرتوس چبیده است.عمده شهرت جهانی این شهر بدلیل وجود گربه های سفید پشمالویی با یک چشم آبی و دیگری زرد […]